نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ از برگزاری امتحانات نهایی خرداد ماه1401

بازدید رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ از برگزاری امتحانات نهایی خرداد ماه1401به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ،"حسین صفری" رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ به همراه کارشناس حراست،کارشناس ارزیابی وعملکرد  و کارشناس امتحانات از حوزه ها و روند برگزاری امتحا نات نهایی منطقه بازدید نمودند.

رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ در این بازدید ضمن عرض خدا قوت به عوامل  برگزاری امتحانات نحوه اجرای امتحانات را مطلوب اعلام کرد.