نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ ازمدارس در شهریور ماه

بازدید رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ ازمدارس در شهریور ماه 

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ در شهریور ماه از مدارس زارچ بازدید و از نزدیک در جریان روند آمار ثبت نام و انتقال پرونده ها قرار گرفت.