نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید رئیس اداره آموزش و پرورش از برگزاری مسابقات حفظ قرآنی دانش آموزان منطقه زارچ

بازدید رئیس اداره آموزش و پرورش از برگزاری مسابقات حفظ قرآنی دانش آموزان منطقه زارچبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ به همراه معاونین اداره از برگزاری مسابقات حفظ قرآنی دانش آموزان منطقه که به صورت آنلاین در فضای مجازی برگزار می شود بازدید به عمل آوردند.

گفتنی است هدف از برگزاری این مسابقات استفاده از ظرفیت های قرآنی،ایجادانگیزه و حضور دانش آموزان در عرصه نورانی است.