نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید بخشدار منطقه از کلاس نهضت سواد آموزی

بازدید بخشدار منطقه از کلاس نهضت سواد آموزیبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، " صادقی "  بخشدار زارچ به اتفاق سرکار خانم لاری ، " کمالی "  ریاست اداره آموزش و پرورش منطقه و " زارع "  معاون پرورشی اداره، از یکی از کلاس های نهضت سواد آموزی منطقه بازدید به عمل آوردند.