نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید"آن کلیر ماری" مسئول پروژه های موسسه ریلیف اینترنشنال در ایران ازمدارس اتباع دوستی و محبت منطقه زارچ

بازدید"آن کلیر ماری" مسئول پروژه های موسسه ریلیف اینترنشنال در ایران ازمدارس اتباع دوستی و محبت منطقه زارچبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ،" آن کلیرماری" مسئول پروژه های موسسه ریلیف اینترنشنال در ایران و هیات همراه،"نجفی" کارشناس اموربین الملل اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد، "صائب" کارشناس مشارکت های مردمی اداره نوسازی مدارس استان یزد،"ابراهیمی" مسئول امور تحصیلی دانش آموزان اتباع خارجی استان یزد و رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ از مدارس اتباع دوستی ومحبت بازدید به عمل آوردند.

رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ با بیان اینکه اکنون منطقه زارچ میزبان اتباع زیادی از کشور افغانستان است افزود:باعث افتخارهست که در آموزش و پرورش هیچ محدودیتی برای تحصیل دانش آموزان اتباع وجود ندارد؛تحصیل حق همه افراد این مرز و بوم است

"حسین صفری" اذعان داشت: با توجه به مستهلک بودن این مدارس فضای جدید آموزشی به آن اختصاص داده شده است

در ادامه بازدید کنندگان از زمینی که درجهت احداث فضای آموزشی جدید برای دانش آموزان اتباع در نظر گرفته شده است بازدید به عمل آوردند و مقرر شد اعتبارلازم جهت ساخت آموزشگاه با همکاری نوسازی در آینده ای نزدیک اختصاص یابد.