نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید اعضای شورای آموزش و پرورش از سالن ورزشی خیری در حال ساخت اداره

بازدید اعضای شورای آموزش و پرورش از سالن ورزشی خیری در حال ساخت ادارهبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ،اعضای شورای آموزش و پرورش منطقه از مراحل تکمیل سالن ورزشی خیری " شمس و سما" در حال ساخت در اداره آموزش و پرورش بازدید نمودند.

شایان ذکر است مرحله ساخت فونداسیون سالن ورزشی دانش آموزی شمس و سما توسط اداره کل نوسازی مدارس استان آغاز و به همت خیرین محترم "حاج محمدرضا شمس الدینی" و همسرشان خانم "سماوات" با هزینه ای بالغ بر 500میلیون تومان در حال تکمیل می باشد.