نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر زارچ از ستاد اسکان فرهنگیان

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر زارچ از ستاد اسکان فرهنگیان


بازدید اعضای شورای اسلامی شهر زارچ از ستاد اسکان فرهنگیان

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره اموزش و پرورش  زارچ ،به منظور بررسی چگونگی اسکان مسافران نوروزی و وضعیت خدمات دهی ستاد اسکان میهمانان نوروزی ،اعضای شورا اسلامی زارچ  از ستاد اسکان مسافران بازدید به عمل آوردند.

 اعضای شورای اسلامی شهر زارچ ضمن تبریک سال دولت و ملت همدلی و هم زبانی از زحمات عوامل اجرایی به جهت فراهم آوردن امكانات رفاهی تشكر وبر تكریم هرچه بیشتر میهمانان نوروزی تأكید نمودند.

اعضای شورای اسلامی زارچ اظهار داشتند ؛مسافرین ومهمانان نوروزی به عنوان سفیران فرهنگی شهر ودیار خود هستند  و با توجه به دستورات دینی در خصوص تکریم میهمان و تکیه بر خصلت میهمان نوازی برما وظیفه است زمینه ای را فراهم نماییم تا میهمانان نوروزی با خاطره ای خوش به شهر و دیار خود برگردند.