نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از کلاس های نهضت سواد آموزی

بازدید از کلاس های نهضت سواد آموزی


بازدید از کلاس های نهضت سواد آموزی

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره آموزش و پرورش زارچ به منظور پیشرفت سواد آموزان اتباع خارجه " عرب زاده "کارشناس نهضت سواد آموزی بهمراه " زارع "  کارشناس آموزش ابتدایی اداره آموزش و پرورش زارچ از کلاسهای سوادآموزی نهضت در دبستان شهید صمدی بازدید نمودند.

لازم به ذکر است در این مرکز دو کلاس دوره انتقال با جمعیت 30 نفر در حال برگزار ی می باشد.

گفتنی است در سال تحصیلی 92-91 سه کلاس نهضت سواد آموزی شامل دو کلاس سواد آموزی مقدماتی و یک کلاس تکمیلی با جمعیت 45 نفر به مدت 4 ماه در دبستان شهید اخوان رحیمی برگزاری شده است.