نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از کلاس های آنلاین دبستان شهید صمدی

بازدید از کلاس های آنلاین دبستان شهید صمدی


رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ به صورت حضوری از کلاس های آنلاین دبستان شهید صمدی بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ به همراه کارشناس حراست از کلاس های آنلاین آموزشی دبستان شهید صمدی به صورت حضوری بازدید کردند.

"حسین صفری" هدف از این بازدید تقدیر از زحمات ارزنده و اقدامات همکاران  در خصوص آموزش آنلاین عنوان کرد و از"اتاق تولید محتوا" این دبستان بازدید کرد.