نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از کلاس رباتیک پژوهشسرای دانش آموزی شهید باقیان

بازدید از کلاس رباتیک پژوهشسرای دانش آموزی شهید باقیانبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، کمالی ریاست اداره آموزش و پرورش زارچ به اتفاق انتظاری معاونت آموزشی و سرداری کارشناس حراست از کلاس آموزش رباتیک بازدید نمودند.

گفتنی است، کلاس تابستانی رباتیک ویژه دانش آموزان ابتدایی منطقه در محل پژوهشسرای دانش آموزی شهید باقیان زارچ برگزار و تا پایان تابستان ادامه دارد.