نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از کلاس آموزش قرآن هنرستان شهید رجایی

بازدید از کلاس آموزش قرآن هنرستان شهید رجاییبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، محسن زارع معاونت پرورشی اداره آموزش و پرورش زارچ از کلاس فوق برنامه آموزش قرآن هنرجویان هنرستان کاردانش شهید رجایی زارچ با حضور " کریمی" مدرس قرآن  بازدید نمود.

شایان ذکر است، کلاس فوق برنامه آموزش مفاهیم و روخوانی قرآن در مدارس سه مقطع  زارچ با حضور مدرسان مجرب منطقه برگزار می شود.