نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از کلاسهای طرح اوقات فراغت

بازدید از کلاسهای طرح اوقات فراغت


بازدید از کلاسهای طرح اوقات فراغت
به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره آموزش و پرورش زارچ ؛ در این بازدید از کلاسهای قرانی و هنری بازدید شد

در این بازدید مدیران دارالقران و کانون فرهنگی مسائل و مشکلات خود را در راستای  اجرای طرح اوقات فراغت مظرح کردنند