نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از پایگاه سنجش سلامت نوآموزان زارچ

بازدید از پایگاه سنجش سلامت نوآموزان زارچبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش منطقه زارچ، "حسین صفری" ریاست اداره به اتفاق "محمدحسن انتظاری" معاونت آموزشی و "محسن زارع" معاون پرورشی از پایگاه سنجش سلامت نوآموزان منطقه زارچ، واقع در دبستان شهید دهستانی بازدید نمودند.

گفتنی است پایگاه سنجش سلامت  جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان و پیش دبستانی این منطقه از تاریخ 16 تیرماه فعالیت خود را آغاز و تاکنون قریب به 150نوآموز با معرفی مدارس منطقه در این پایگاه مورد سنجش قرارگفته اند.فعالیت این پایگاه تا اواخر مردادماه ادامه خواهدداشت.