نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از پایگاه سنجش سلامت نوآموزان

بازدید از پایگاه سنجش سلامت نوآموزانبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ،کمالی ریاست اداره، به اتفاق کارشناس حراست و کارشناس تربیت بدنی و سلامت اداره آموزش و پرورش ازپایگاه سنجش سلامت نوآموزان زارچ واقع در دبستان شهید دهستانی بازدید نمودند.

در این پایگاه، سلامت دهان و دندان ، بینایی، شنوایی، هوش و ...  نوآموزان جهت ورود به پایه اول دبستان مورد ارزیابی قرار می گیرد.

لازم به ذکر است این پایگاه از تاریخ 10 تیر ماه شروع به فعالیت نموده و همه روزه  از ساعت 8تا 13 آماده پذیرش نوآموزان می باشد.