نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از مدارس طرح مقاوم سازی و بتن ریزی محوطه دبیرستان قمربنی هاشم

بازدید از مدارس طرح مقاوم سازی و بتن ریزی محوطه دبیرستان قمربنی هاشم


بازدید از مدارس طرح مقاوم سازی و بتن ریزی محوطه دبیرستان قمربنی هاشم
به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره آموزش وپرورش زارچ؛رئیس اداره به همراه معاون پشتیبانی و کارشناسان ساختمان و روابط عمومی از پروژه  مقاوم سازی  آموزشگاه باقرالعلوم بازدید کردند

 این آموزشگاه با مشارکت سازمان نوسازی مدارس استان تا پایان مرداد سال جاری به بهره برداری خواهد رسید

بازدید از بتن ریزی محوطه دبیرستان قمر بنی هاشم  دومین پروژه عمرانی که  با حضور خیر پروژه مورد بازدید قرار گرفت

گفتنی است این پروژه به مساحت 2000 متر و با اعتبار پانصد میلیون ریال  با مشارکت شرکت حکیم بتن تا پایان تیرماه به بهره برداری خواهد رسید