نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از طرح مهارت آموزی هنرجویان هنرستانی شهید رجایی

بازدید از طرح مهارت آموزی هنرجویان هنرستانی شهید رجاییبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش زارچ،"حسین صفری"ریاست،"محمد حسن انتظاری" معاون آموزشی و" ابراهیم مختاری" کارشناس آموزش متوسطه اداره آموزش و پرورش منطقه به اتفاق "ابوالفضل زارع" مدیر هنرستان شهید رجایی از هنرجویان این هنرستان که در محل نمایندگی ایران خودرو و سایپا در سطح استان یزد در حال گذراندن مهارت تعمیر فنی خودرو می باشند بازدید نمودند.

شایان ذکر است درهنرستان شهید رجایی زارچ  98  هنر جو در رشته های تعمیر موتور و برق خودرو،تعمیر ماشین سنگین و جوشکاری  در حال مهارت آموزی هستند.