نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از طرح سنجش سلامت دانش اموزان

بازدید از طرح سنجش سلامت دانش اموزان


دانش آموزان قبل از ورود به دبستان مورد سنجش سلامت قرار می گیرند
کلیه دانش آموزان بدو ورود به دبستان شناسنامه سلامت دریافت می کنند

 به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش منطقه زارچ 

کمالی ریاست آموزش و پرورش زارچ همراه با کارشناسان  اداره کل  از طرح سنجش سلامت دانش آموزان  بدو ورود به دبستان بازدید کردند . 

در این بازدید از روش های آزمون های سلامت دهان و دندان ، بینایی، شنوایی، هوش و ...  و مربیان متصدی بازدید به عمل آمد . 

لازم به ذکر است این طرح از تاریخ 25 خرداد  ماه در دبستان شهید دهستانی واقع در خیابان مجلسی   ویژه دانش آموزان  بدو ورود به دبستان منطقه زارچ  شروع شده است .