نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از دبیرستان علی بن ابیطالب و هنرستان شهید مدنی

بازدید از دبیرستان علی بن ابیطالب و هنرستان شهید مدنیبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ به همراه معاون پرورشی اداره و کارشناس حراست از دبیرستان علی بن ابیطالب و هنرستان شهید مدنی بازدید و در جریا ن فعالیت های آموزشی و پرورشی این مدارس در فضای مجازی قرار گرفتند.

"حسین صفری" رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ تاکید کرد: مدیران مدارس موظف هستند  به صورت جدی نظارت کامل بر تمام کلاس های آنلاین معلمین داشته باشند و رصد کنند.

وی افزود: مدیران و معاونین باید ارتباط مداوم با خانواده ها و دانش آموزان در بحث آموزش داشته باشند.

"مجتبی خلیلی" معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره دراین بازدیدها گفت: در بحث مشاوره ای و پیشگیری ازآسیب های اجتماعی برای دانش آموزان و خانواده ها ارائه خدمات و همکاری لازم را انجام می دهیم.