نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از دبستان غیر انتفاعی عارف

بازدید از دبستان غیر انتفاعی عارف به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، "حسین صفری"رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ به همراه" عباسعلی سرداری" کارشناس حراست به مناسبت هفته مدارس و مراکز غیر دولتی از دبستان غیر انتفاعی عارف بازدید کردند و در جریان وضعیت آموزش و فعالیت های پرورشی این دبستان قرار گرفتند.