نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از حوزه های برگزاری امتحانات داخلی مدارس

بازدید از حوزه های برگزاری امتحانات داخلی مدارسبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، حسین صفری رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ به همراه معاون آموزشی و کارشناس ارزیابی عملکرد اداره ازبرگزاری امتحانات داخلی دی ماه مدارس متوسطه بازدید نمودند .

گفتنی است در راستای این بازدید ازچگونگی روند برگزاری امتحانات ، ضوابط مراقبین ، کیفیت سئوالات امتحانی ، فضای فیزیکی و صورتجلسات بررسی شد.