نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از حوزه نهضت سواد آموزی زارچ توسط نماینده وزارت

بازدید از حوزه نهضت سواد آموزی زارچ توسط نماینده وزارت


بازدید از حوزه نهضت سواد آموزی زارچ توسط نماینده وزارت

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره آموزش و پرورش زارچ ،با حضور نماینده نهضت سوادآموزی کشور و رئیس سنجش و ارزیابی نهضت سواد آموزی استان روند اجرای فعالیتهای سوادآموزی منطقه زارچ مورد بررسی قرار گرفت.

" موسوی " بازرس نماینده وزارت کشور پس از بازدید و بررسی پرونده ها از نحوه اجرای دستورالعمل طرح آموزش اولیاء یبسواد و طرح با سوادی 10 تا 20 سال از عملکرد این حوزه اظهار رضایت کرد و از عوامل اجرایی این طرح قدردانی نمود.

" کمالی " رئیس اداره اموزش و پرورش زارچ در ابتدای جلسه فعالیت در زمینه سوادآموزی را تجدید میثاق با آرمانهای مقام معظم رهبری دانست و خاطر نشان کرد ؛ ریشه کنی بیسوادی بدون همکاری همه دستگاههای اجرایی امکان پذیر نیست و در پایان از حضور و توجه نماینده وزارت و تلاش همکاران تقدیر بعمل آورد.

 " عربزاده " کارشناس نهضت سواد آموزی زارچ ضمن خوش آمد گویی به ارائه گزارش یکساله واحد سواد اموزی منطقه پرداخت و گفت : تعداد 8 نفر در دوره تحکیم ، 20 نفر دوره سواد اموزی و 15 نفر نفردر دوره انتقال باسواد شدند.

وی در ادامه گفت : در حال حاضر 25 نفر سواد آموز در دوره های سواد اموزی و انتقال مشغول به اموزش می باشند.