نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از حوزه برگزاری امتحا نات نهایی منطقه زارچ با حضور مسئولین اداره کل آ موزش و پرورش استان یزد

بازدید از حوزه برگزاری امتحا نات نهایی منطقه زارچ با حضور مسئولین اداره کل آ موزش و پرورش استان یزد به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ،رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ به همراه کارشناسان اداره کل از محل برگزاری آزمون امتحانات نهایی بازدید کردند .

حسین صفری رئیس اداره در این بازدید ضمن تشکر از کلیه عوامل برگزاری امتحانات، روند برگزاری امتحانات را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: تمام تلاش همکاران این است که امتحانات در کمال آرامش برگزار شود و دانش‌آموزان بدون کوچکترین دغدغه و نگرانی در جلسات امتحان حضور یابند.