نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از جشنواره دستهای کوچک اندیشه های بزرگ در مدارس زارچ

بازدید از جشنواره دستهای کوچک اندیشه های بزرگ در مدارس زارچبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش ؛ بازدید از جشنواره  دستهای کوچک اندیشه های بزرگ با حضور انتظاری معاون آموزشی ،بیات کارشناس ابتدایی،مختاری کارشناس متوسطه ،مدیران ، معلمین و دانش آموزان در  مدارس دوستی و ابن سینا  صورت پذیرفت.