نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از برگزاری امتحانات شهریور ماه

بازدید از برگزاری امتحانات شهریور ماهبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ،"حسین صفری" رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ ، "اکبر زارع زاده" کارشناس مسئول متوسطه دوره اول اداره کل آموزش و پرورش استان یزد به همراه کارشناس امتحانات، کارشناس حراست  از حوزه امتحانات نهایی شهریور ماه که در سالن شهدای دانش آموزی  اداره زارچ برگزار می شد بازدید بعمل آوردند.

 در این بازدید ضمن تقدیر و تشکر از زحمات عوامل اجرایی در خصوص رعایت پروتکل های بهداشتی و آرامش کامل حوزه امتحانی، روند برگزاری امتحانات را مطلوب اعلام کردند.