نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از برگزاری امتحانات شهریورماه

بازدید از برگزاری امتحانات شهریورماهبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ،"حسین صفری" رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ به همراه کارشناسان اداره کل آموزش و پرورش استان یزد  از حوزه های امتحانات نهایی شهریور ماه و منطقه ای بازدید بعمل آوردند.

 در این بازدید ضمن تقدیر و تشکر از زحمات عوامل اجرایی روند برگزاری امتحانات را مطلوب اعلام کردند.