نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از آزمون سنجش علمی متوسطه دوره دوم

بازدید از آزمون سنجش علمی متوسطه دوره دوم 

همزمان با برگزاری آزمون سنجش علمی دانش آموزان بطور هماهنگ درسرتا سراستان یزد،"حسین صفری" رئیس آموزش وپرورش زارچ،"افسانه صادقی" معاون آموزشی، "سرداری" کارشناس حراست، از روند برگزاری آزمون سنجش  دوره دوم علمی دانش آموزان مدارس بنت الهدی،نمونه علی بن ابیطالب،طالقانی، فاطمیه  بازدید نمودند.