نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید ازکارخانه نساجی طره و نشستی با مدیر عامل کارخانه

بازدید ازکارخانه نساجی طره و نشستی با مدیر عامل کارخانهبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش زارچ، صبح امروز معاون آموزشی متوسطه اداره کل  به همراه مشاور مدیر کل در رشته های‌فنی حرفه ای و کار دانش، رئیس اداره فنی و حرفه ای و کاردانش اداره کل، امام جمعه، مدیر آموزش و پرورش زارچ، معاون آموزشی اداره زارچ و کارشناس حراست  با مدیر عامل کارخانه نساجی طره جهت رایزنی هنرستان جوار کارخانه ای و توسعه رشته های فنی حرفه ای و کاردانش  دیدار و گفتگو نمودند.

در ادامه با حضور  در سالن کارخانه از نزدیک با روند تولید نخ ریسندگی بازدید نمودند.