نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدیدکارشناس نوسازی مدارس استان یزد از مدارس زارچ

بازدیدکارشناس نوسازی مدارس استان یزد از مدارس زارچبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، "رضوی خواه" کارشناس نوسازی مدارس استان یزد به همراه رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ از مدارس زارچ جهت ساخت سرویس بهداشتی ، نصب ایزوگام و روکش آسفالت حیاط مدارس بازدید به عمل آوردند

در این بازدید جهت هزینه های موارد فوق قول مساعد داده شد.