نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدیدمعاون مرکز امور بین الملل مدارس خارج از کشور وزارت آموزش پرورش از مدرسه دوستی ومحبت

بازدیدمعاون مرکز امور بین الملل مدارس خارج از کشور وزارت آموزش پرورش از مدرسه دوستی ومحبتبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش زارچ،میترا تیموری معاون مرکز امور بین الملل مدارس خارج از کشور به همراه حمید رضا ابراهیمی رئیس اداره تکنولوژی آموزشی اداره کل آموزش وپرورش ،"صفری "رییس اداره آموزش وپرورش زارچ ،زارع معاون پرورشی از مدرسه دوستی و محبت بازدید شد.

تیموری در خصوص سیاست ایران جهت آموزش اتباع خارجی گفت بین دانش آموزان ایرانی و اتباع خارجی هیچ گونه تفکیکی وجود ندارد.

وی در ادامه:در مورد ارتقاءکیفیت حضور این دانش آموزان در فضای آموزشی صحبت کرد و همچنین در مورد ساخت فضای آموزشی جدید برای مدرسه دوستی ومحبت قول مساعدت داد.