نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدیداز اردوگاه دانش آموزی چرخاب

بازدیداز اردوگاه دانش آموزی چرخاببه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ،"حسین صفری" رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ به همراه "میر شمسی" از اداره منابع طبیعی استان یزد به منظور بررسی مشکلات و راهکارها در خصوص پیشرفت از اردوگاه دانش آموزی چرخاب بازدید نمودند.