نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آیین تودیع و معارفه کارشناس ارزیابی عملکرد و کارشناس تربیت بدنی و سلامت اداره آموزش و پرورش زارچ

آیین تودیع و معارفه کارشناس ارزیابی عملکرد و کارشناس تربیت بدنی و سلامت اداره آموزش و پرورش زارچبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، آیین تودیع و معارفه "مجتبی مطهری نسب" به عنوان کارشناس ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات و امورحقوقی و "سید حسین حسینی" به عنوان کارشناس جدید تربیت بدنی و سلامت  با حضوررئیس اداره و کارکنان در سالن کنفرانس  برگزار شد.

"حسین صفری" ریئس اداره آموزش و پرورش زارچ در این مراسم از زحمات و خدمات ارزنده "مجتبی مطهری نسب" در تصدی پست تربیت بدنی و سلامت  با اهدای لوح تقدیر تشکر نمود وبرای ایشان و کارشناس جدید تربیت بدنی درانتصاب پست جدید آرزوی موفقیت و توفیق روزافزون از درگاه ایزد منان خواستارشد.