نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین نشست کمیته بحران آموزش و پرورش منطقه برگزار شد

اولین نشست کمیته بحران آموزش و پرورش منطقه برگزار شدبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، اولین نشست کمیته بحران آموزش و پرورش زارچ جهت مقابله با خطرات بارندگی احتمالی، ظهر امروز و پس از بررسی میدانی کارشناسان اداره از تمامی مدارس منطقه در محل اتاق ریاست برگزار گردید.

در این نشست هریک از اعضاگزارشی از بازدید مدارس و اقدامات انجام شده ارائه نمودند.

گفتنی است تمامی مدارس منطقه امروز مورد بازدید اعضای کمیته قرار گرفته و تذکرات لازم جهت جلوگیری از خسارت باران احتمالی داده شد.