نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین نشست هم اندیشی معلمان تربیت بدنی در سال تحصیلی جدید برگزار شد

اولین نشست هم اندیشی معلمان تربیت بدنی در سال تحصیلی جدید برگزار شد 

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، نشست هم اندیشی معلمان تربیت بدنی منطقه با حضور ریاست اداره، معاونت پرورشی و کارشناسان حراست و تربیت بدنی در محل سالن کنفرانس اداره برگزار شد.

در اولین نشست معلمان تربیت بدنی منطقه ، در خصوص فعالیتهای تربیت بدنی مدارس منطقه در سال تحصیلی جدید، تقویم اجرایی سال جدید و دفتر کار معلمان تربیت بدنی بحث و تبادل نظر شد.

"حسین صفری" ریاست آموزش و پرورش زارچ در این جلسه با تاکید بر اهمیت درس تربیت بدنی دربرنامه درسی دانش آموزان، ورزش را موجب  سلامت روحی و جسمی دانش آموزان و نشاط و پویایی مدرسه دانست.

درپایان همچنین ریاست اداره با تقدیم لوح سپاس و کمک هزینه خرید البسه ورزشی از این معلمان تقدیر نمود.