نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین نشست شورای پشتیبانی سواد آموزی منطقه برگزار شد

اولین نشست شورای پشتیبانی سواد آموزی منطقه برگزار شد 

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، اولین جلسه شورای پشتیبانی سواد آموزی منطقه زارچ با حضور امام جمعه، بخشدار، "امین الرعایا" معاونت سواد آموزی و"شرافت" رئیس اداره سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان، اعضای شورای شهر زارچ، ریاست آموزش و پرورش و دیگر اعضای شورای پشتیبانی سواد آموزی در محل بخشداری زارچ برگزار شد.

ارائه آمار و گزارش سواد آموزی منطقه، بررسی موضوع مهاجرت و تاثیر آن بر وضعیت سواد آموزی زارچ از موضوعات این نشست بود.

در این نشست همچنین مقرر شد ادارات و نهاد های منطقه در جهت شناسایی و جذب افراد کم سواد و بی سواد با اداره آموزش و پرورش همکاری نمایند.