نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین مرحله آزمون علمی متوسطه اول

اولین مرحله آزمون علمی متوسطه اولبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، اولین مرحله آزمون علمی متوسطه اول در پایه نهم به صورت هماهنگ منطقه ای برگزار شد؛ و مورد بازدید معاونت آموزشی و کارشناس آموزشی  اداره آموزش و پرورش منطقه قرار گرفت.