نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین مرحله آزمون تورنی ریاضی همزمان با سراسر استان برگزار شد

اولین مرحله آزمون تورنی ریاضی همزمان با سراسر استان برگزار شدبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، آزمون تورنی تیم ریاضی دانش آموزی در مقاطع اابتدایی، متوسطه اول و دوم در دو گروه دختر و پسر با حضور دانش آموزان شرکت کننده از تمامی مدارس منطقه در حوزه های امتحانی سالن شهدای اداره آموزش و پرورش ، دبیرستان خسروی و دبستان های شهید محمد کریمی و 15 خرداد برگزار شد.

"حسین صفری" ریاست اداره آموزش و پرورش زارچ و انتظاری معاونت آموزشی از حوزه های امتحانی این آزمون بازدید نمودند.