نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین مرحله آزمون بهبود عملکرد متوسطه اول برگزار شد

اولین مرحله آزمون بهبود عملکرد متوسطه اول برگزار شدبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ،صبح امروز بیستم آذر ماه، اولین مرحله آزمون بهبود عملکرد منطقه زارچ همزمان با سراسر استان در مدارس متوسطه اول منطقه برگزار، شد.

معاون آموزشی و کارشناس آموزش متوسطه  با حضور در تعدادی از مدارس متوسطه دوره اول از روند اجرای این آزمون بازدید نمودند.