نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین جلسه کمیته توجیه و تبلیغ ستاد پروژه مهر زارچ تشکیل شد

اولین جلسه کمیته توجیه و تبلیغ ستاد پروژه مهر زارچ تشکیل شد


اولین جلسه کمیته توجیه و تبلیغ ستاد پروژه مهر زارچ تشکیل شد

به گزارش روابط عمومي آموزش و پرورش زارچ ،اولین جلسه کمیته توجیه و تبلیغ پروژه مهر با حضور اعضا به منظور تبیین شرح وظایف کمیته و تدوین تقویم اجرایی فعالیت ها در آموزش و پرورش زارچ برگزار شد.

"محمد کمالی" رئیس اداره آموزش و پرورش و رئیس ستاد پروژه مهر در اولین جلسه کمیته توجیه و تبلیغ ستاد پروژه مهر منطقه زارچ ، ضمن تشکر از زحمات کمیته توجیه و تبلیغ در پروژه مهر سال گذشته وظیفه کمیته توجیه و تبلیغ را وظیفه ای سنگین بیان نمود و گفت :انتظار براین است که این کمیته با توجه به اهمیت موضوع هرچه بیش از بیش تلاش کنند تا ضمن انعکاس زحمات و فعالیت های سایر کمیته ها  ، در جهت جمع آوری مستندات ستاد پروژه مهر امسال اقدام نماید.

مسئول کمیته توجیه و تبلیغ به اهم اقدامات این کمیته در ستاد پروژه مهر 92 از جمله انعکاس کلیه فعالیتهای انجام شده  پروژه مهر ، هماهنگی با ستاد نماز جمعه جهت سخنرانی رئیس اداره ،هماهنگی با خبرنگاران جهت مصاحبه با رئیس آموزش و پرورش ، تهیه و نصب بنر با موضوع سال تحصیلی جدید در سردرب اداره و میادین شهر وتهیه توزیع بروشور با موضوع اهداف نظام جدید آموزشی اشاره کرد.

در پایان مقرر گردید :

1-      ستاد پروژه مهر مدارس تا پایان نیمه اول شهریور تشکیل و تا پایان نیمه اول مهر به فعالیت خود ادامه دهد و کمیته توجیه و تبلیغ کلیه مستندات این ستاد را جمع آوری نماید

2-     انتخاب آقای سلمانی به عنوان نماینده دبیر ستاد پروژه مهر

3-      فعال سازی لینک پروژه مهر در سایت اداره

4-      محل مراسم نمادین جشن شکوفه ها ، جوانه ها ( ویژه دانش آموزان پایه هفتم) و جشن بازگشایی انتخاب گردید.

5-      اجرای طرح ورزشی وزارتی ( طناب زنی) با حضور دانش آموزان پایه چهارم در مراسم نمادین جشن شکوفه ها برگزار شود