نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین جلسه پروژه مهر98 ویژه مدیران مدارس منطقه برگزار شد

اولین جلسه پروژه مهر98 ویژه مدیران مدارس منطقه برگزار شدبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، اولین جلسه پروژه مهر ویژه مدیران مدارس منطقه صبح امروز با حضور ریاست  و معاونین اداره ومدیران مدارس، در سالن کنفرانس اداره آموزش و پرورش زارچ برگزار شد.

اقدامات لازم برای تجهیز و ساماندهی تجهیزات مدارس و سازماندهی نیروها برای مهر 98 و آموزش فرم ارزشیابی الکترونیک همکاران از موضوعات این نشست بود.