نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین جلسه مدیران متوسطه در سال تحصیلی -97-96

اولین جلسه مدیران متوسطه در سال تحصیلی -97-96به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، اولین جلسه مدیران مقطع متوسطه اول و دوم زارچ در سال تحصیلی 97-96  به میزبانی هنرستان کوثر برگزار شد.

در این جلسه که باحضور ریاست اداره، معاونت آموزشی و پرورشی ، کارشناسان آموزش و امتحانات و مدیران دو مقطع تشکیل شد؛ طرح ها و برنامه های آموزشی،امتحانات و تربیتی متوسطه در سال تحصیلی جاری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

همچنین در پایان،با رای اکثریت اعضا خانم ها " صادقی "و " فردزاده"  به عنوان نماینده مدیران مقطع متوسطه اول و دوم منطقه  انتخاب شدند.