نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین جلسه شورای قرآنی آموزش وپرورش زارچ

اولین جلسه شورای قرآنی آموزش وپرورش زارچبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ،اولین جلسه شورای قرآنی آموزش وپرورش  روزسه شنبه مورخ 11 مهرماه باحضورریاست محترم اداره ،معاونت پرورشی وجمعی ازکارشناسان قرآنی منطقه درمحل دارالقرآن امام خمینی (ره) زارچ برگزارگردید.

تشکیل کلاسهای روانخوانی ،حفظ ، قرائت ومفاهیم قرآن درسطح مدارس ابتدایی از مصوبات این جلسه بود.