نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین جلسه ستاد پروژه مهر93

اولین جلسه ستاد پروژه مهر93


اولین جلسه ستاد پروژه مهر93

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره آموزش و پرورش زارچ  اولین نشست ستاد پروژه مهر 93  با حضور رئیس ، دبیر و مسئولین کمیته های 6 گانه ستاد در محل اداره آموزش و پرورش برگزار شد .

رئیس اداره آموزش و پرورش اظهار داشت :  وظیفه و هدف نهایی این ستاد آماده سازی کلیه جوانب جهت استقبال از دانش آموزان در شروع سال تحصیلی جدید می باشدو برای تحقق این امر  باید از همه ظرفیت های آموزش و پرورش منطقه  برای بازگشایی هرچه باشکوه تر مدارس استفاده نماییم.

" کمالی "  افزود: منطقه زارچ  سال گذشته رتبه اول را در ستاد پروژه مهر استان کسب کرد و امسال تلاش ما باید براین باشد که جایگاه و رتبه خود را در سطح استان حفظ نماییم.

رئیس ستاد پروژه مهر 93 زارچ گفت  مجموعه فعالیت های پروژه مهر 93 از 15 تیرماه شروع شده و تا 15 مهرماه ادامه خواهد داشت در این مدت باید ستاد پروژه مهرمنطقه  با هماهنگی و همکاری ستاد پروژه مهر آموزشگاه اقداماتی از جمله ثبت نام دانش آموزان ،بهسازی ، زیبا سازی ،  تجهیز امکانات مدارس ، سازماندهی نیروها  باید انجام گیرد  

در ادامه " انتظاری " دبیر ستاد پروژه مهر 93 ضمن تشریح دستورالعمل پروژه مهر بر لزوم تشکیل جلسات کمیته ها ، تنظیم صورت جلسات ، پیگیری مصوبات و نظارت مستمر از نحوه فعالیت مدارس در طول فعالیت ستاد تاکید کرد.

وی گفت : فعالیت های این ستاد براساس پنج محور سازماندهی، تعمیر وتجهیز، تأیید صلاحیت، نظارت و ارزیابی و توجیه و تبلیغ  ساماندهی می شود.

در پایان  بر اساس نظرات اعضا مصوباتی به شرح ذیل تصویب گردید:

1-تشکیل گردهمایی مدیران مدارس در 18/تیرماه/1393

2-صدور ابلاغ برای مسئولین کمیته ها

3-تشکیل جلسات ستاد و کمیته ها

4-نظارت بر نحوه فعالیت ستاد آموزشگاهها