نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین جلسه امور جوانان فرهنگی زارچ برگزار شد

اولین جلسه امور جوانان فرهنگی زارچ برگزار شدبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، جلسه امور جوانان آموزش و پرورش منطقه با حضور دکتر رحیمی سفیر ایران در نیجریه، ریاست، معاونین و تعدادی از کارشناسان اداره و جوانان فرهنگی منطقه در محل اتاق ریاست برگزار گردید.

پروژه مهر 98 و قرائت خانه تخصصی از موضوعات مطرح شده در این نشست بود.

دکتر رحیمی در این جلسه ضمن تاکید بر نقش سازنده جوانان در آموزش و پرورش، این نهاد را رکن اصلی جامعه دانست.