نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اهدا یک دستگاه زیراکس توسط خیر محترم به دبستان پانزده خرداد

اهدا یک دستگاه زیراکس توسط خیر محترم به دبستان پانزده خردادبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، در مراسمی که مناسبت یاد بود همکار مرحومه، خانم نصیری در محل دبستان پانزده خرداد برگزار گردید یک دستگاه زیراکس توسط خیرین محترم آقایان نصیری و اقبالی به یاد مرحومه مغفوره نسرین نصیری به این آموزشگاه اهدا شد.

روحش شاد ویادش گرامی باد