نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اهدای خون سالم به مناسبت روز کارمند

اهدای خون سالم به مناسبت روز کارمند


اهدای خون سالم به مناسبت روز کارمند

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش زارچ ، به مناسبت روز کارمند جمعی از کارکنان اداره آموزش و پرورش زارچ با هدف نهادینه کردن فرهنگ اهداء خون در جامعه مراسم اهدای خون سالم در محل سازمان انتقال خون استان یزد برگزار کردند.