نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتخابات شورای هماهنگی موسسان مدارس و مراکز غیر دولتی برگزار شد

انتخابات شورای هماهنگی موسسان مدارس و مراکز غیر دولتی برگزار شدبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ،انتخابات و رای گیری شورای هماهنگی موسسان مدارس و مراکز غیر دولتی منطقه زارچ  با حضورکارشناس حراست و کارشناس مشارکت های مردمی اداره آموزش و پرورش زارچ در سالن کنفرانس برگزار شد. در این انتخابات موسسان با رای خود اعضای جدید شورای با هدف هماهنگی موسسان به منظور تقویت،توسعه و هماهنگی در جهت بهبود عملکرد موسسان مدارس و مراکز غیرودلتی تشکیل شد.

گفتنی است در این انتخابات "محمد علی داراب" به عنوان رئیس شورا و "شهناز کریمی" به عنوان نایب رئیس و "حسین کمالی" به عنوان دبیر شورای هماهنگی موسسان مدارس و مراکز غیر دولتی منطقه  انتخاب شدند.