نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

امضاء تفاهم نامه همکاری فیما بین اداره آموزش و پرورش زارچ با اداره ورزش جوانان

امضاء تفاهم نامه همکاری فیما بین اداره آموزش و پرورش زارچ با اداره ورزش جوانان


تفاهم نامه همکاری فیما بین اداره آموزش و پرورش زارچ با اداره ورزش و جوانان امضاء شد

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ،تفاهم نامه همکاری فیما بین اداره آموزش و پرورش زارچ با اداره ورزش  و جوانان با حضور روسای هیئت های ورزشی با هدف استعداد یابی صحیح دانش آموزان ، ارتقاء سطح سلامت و هکاری مشترک امضاء شد.