نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

امتحانات پایان سال نهضت سواد آموزی منطقه برگزار شد

امتحانات پایان سال نهضت سواد آموزی منطقه برگزار شدبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، امتحانات سوادآموزان نهضت سوادآموزی منطقه زارچ در سال 97 طی دو روز با حضور 35سوادآموز در دو گروه بانوان و آقایان در محل اداره آموزش و پرورش زارچ برگزار شد.

شایان ذکر است صفری ریاست اداره آموزش و پرورش زارچ و زارع معاونت پرورشی از روند برگزاری این امتحانات بازدید نمودند.