نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

امتحانات سواد آموزی منطقه زارچ برگزار شد.

امتحانات سواد آموزی منطقه زارچ برگزار شد.به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، امتحانات سوادآموزان نهضت سوادآموزی منطقه زارچ در سال 96 طی دو روز با حضور 28سواد آموز در دو گروه بانوان و آقایان در محل اداره آموزش و پرورش زارچ برگزار شد.

شایان ذکر است کمالی ریاست اداره آموزش و پرورش زارچ و زارع معاونت پرورشی از روند برگزاری این امتحانات بازدید نمودند.