نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اقدامات انجام شده ستاد پروژه مهر 92 منطقه زارچ

اقدامات انجام شده ستاد پروژه مهر 92 منطقه زارچ


اقدامات انجام شده ستاد پروژه مهر 92 منطقه زارچ

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش زارچ به نقل از " دهستانی " دبیر ستاد پروژه مهر گزارش اقدامات انجام شده ستاد پروژه مهر منطقه زارچ تا نیمه اول شهریور به شرح ذیل می باشد.

                            

 *حوزه اطلاع رسانی:

1- انعکاس اخبار جلسات مختلف کمیته ها

2- درج اخبار رسمی از اقدامات انجام گرفته بصورت اطلاعیه در سایت اداره آموزش و پرورش

3- ارسال پیامک به معلمان جهت اطلاع از وضعیت انتقال ، ساماندهی نیرو و برنامه های اداره تحت عنوان پیامک مهر

*تشکیل جلسات کمیته ها:

1- برگزاری 1 جلسه کمیته توجیه و تبلیغ

2- برگزاری2 جلسه کمیته ارزیابی عملکرد

3- برگزاری 2 جلسه  کمیته سازماندهی نیرو ستاد پروژه مهر

4- برگزاری 2 جلسه هماهنگی با مدیران سه مقطع

5- برگزاری 1 جلسه کمیته تعمیر و تجهیز

6- برگزاری 5 جلسه کمیته انتصابات

*اقدامات انجام گرفته:

1- بازدید از فضاهای موجود منطقه

2- برگزار دوره های ضمن خدمت برای معلمان

3- هماهنگی جهت برگزاری مراسم بازگشایی مدارس

 4- بهسازی و زیباسازی مدارس

 5-توزیع 2500 دوره کتب درسی در مقطع ابتدایی و پیش دانشگاهی در بین مدیران مدارس

 6-تعمیر 200 عدد میز و نیمکت و 150 عدد صندلی مدارس

 7-پیگیری فضاهای در دست تعمیر و ساخت